Lohmann & Madsen tilbyder uvildig bygherrerådgivning til offentlige og private bygherrer.

FORSIDE
KOMPETENCER
OM LOHMANN & MADSEN
PERSONEN BAG LOHMANN & MADSEN
KONTAKT
 
 
 

Lohmann & Madsen
Munkerisparken 7
3460 Birkerød

Telefon: 2372 7145

Kompetencer

Lohmann & Madsen kan fungere som sparringspartner, rådgiver og underviser.

Lohmann & Madsen bistår bygherren med at klarlægge behov og forventninger til det kommende byggeri – både med hensyn til omfang, kvalitet, økonomi og tid.

Lohmann & Madsen tilbyder blandt andet:
  • planlægge og styre det overordnede forløb af byggesagen
  • sikre rettidige bygherrebeslutninger
  • varetage bygherrens forpligtelser og interesser over for byggesagens parter
  • klarlægge bygherrens behov og valgmuligheder
  • udforme grundlaget for bygherrens aftaler med projekterende rådgivere,
    entreprenører og leverandører
  • sikre en rationel arbejdsfordeling samt formidle samarbejdet mellem
    byggesagens parter
  • sikre at det færdige byggeri er i overensstemmelse med forventningerne og 
    det aftalte grundlag